Potenciál obchodných centier na Slovensku

Minulý týždeň sa uskutočnila konferencia CIJournal v Bratislave, kde som sa zúčastnil panelovej diskusie na tému potenciálu obchodných centier. Základná otázka znela, či slovenský trh retailu už je saturovaný, a či ešte môžeme očakávať nové projekty na Slovensku. Myslím, že v diskusii sme sa zhodli na názore, že saturácia nie je jediným kritériom pre rozhodovanie, či sa ešte niečo dá postaviť alebo nie. Ak sa pozeráme na vec rečou čísel, ktoré hovoria, že na počet obyvateľov máme na Slovensku retailových plôch až príliš, stále sú projekty v príprave, ktoré môžu byť úspešné. Zrejme však na úkor iných. Nájomcovia sa na slovenský trh veľmi nehrnú a menia svoje stratégie veľmi často. Preto nemôžeme očakávať, že sa postavia nové nákupné centrá a všetci budú víťazmi. Myslím, že v blízkej budúcnosti budeme skôr svedkami toho, že niektoré centrá ktoré zachytia trend redesignu a preobsadenia priestorov kvalitnejšími a zaujímavejšími značkami, či prinesú nové funkcie do obchodného centra, budú dlhodobo úspešné. Verím, že pojem nákupné centrum bude prežitý, a budeme sa rozprávať skôr o zážitkových centrách, ktoré okrem nakupovania prinesú pre zákazníkov možnosti pre zábavu, oddych, šport alebo možno aj edukácie. Tí, ktorým sa to nepodarí, budú mať náročnú situáciu a jedinou možnosťou bude obsadenie centra menej zaujímavejšími značkami, lokálnymi alebo budú musieť dokonca pouvažovať o zmene funkcie budovy. V jednom aj v druhom prípade je veľmi dôležité, aby sa majiteľ obchodného centra obrátil na skúseného partnera či už v oblasti poradenstva a nájmov ale aj na skúseného architekta, ktorý tiež dokáže priniesť zaujímavé myšlienky. V tomto vidím v blízkej budúcnosti potenciál pre prácu v najbližších rokoch.

Peter Kysela
riaditeľ Arch.Design Slovakia

Sign up for a newsletter subscription.

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Follow us on LinkedIn

LinkedinPrague

Osadní 774/35
170 00 Prague 7
T: +420 541 420 911
E:

Brno

Sochorova 3262/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 911
E:

Patříme do skupiny
Společně a poctivě
Top