Budova s téměř nulovou spotřebou energie ≠ nulová budova

Definice dvou pojmů „budova s téměř nulovou spotřebou energie“ a „nulová budova“.

V rámci zpřísňování požadavků na energetickou náročnost budov se postupem času objevují stále nové a nové definice různých energetických standardů budov. Někdy proto dochází k zavádějícím nebo nejasným definicím jednotlivých standardů, které navíc mají ještě jiné požadavky na národních úrovních v rámci evropské legislativy. Toto je i případ budov s téměř nulovou spotřebou energie a nulových budov. Je potřeba rozlišovat mezi těmito dvěma pojmy.

Budova s téměř nulovou spotřebou energie vychází z české legislativy, která implementuje požadavky evropské směrnice EPBD II. Ač tomu název neodpovídá, je to v podstatě nízkoenergetická budova, kterou dnes už běžně projektujeme, doplněná pouze o dílčí obnovitelný zdroj energie a s mírně přísnějším požadavkem na hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla.

Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov tyto parametry definuje takto:

  • snížení hodnoty neobnovitelné primární energie pro referenční budovu (dosažitelné zvýšením využití obnovitelných zdrojů nebo zvýšením parametrů stavebních prvků obálky budovy nebo technických systémů budovy) o
    • 25% u rodinných domů
    • 20% u bytových domů
    • 10% u ostatních budov
  • použitím redukčního činitele 0,7x požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla

V praxi to znamená, že např. bytový dům se bude pohybovat s měrnou potřebou tepla na vytápění okolo 45 kWh/m2a a třeba na střeše budou osazeny fotovoltaické panely pro přípravu teplé vody.

Druhý pojem, tedy Nulová budova vychází z mezinárodních standardů, které byly vytvořeny především pro pasivní domy, kdy tato budova by měla mít parametry na úrovni pasivních domů, ale s technologií, která je v ročním součtu schopna pokrýt spotřebovanou energii.

V praxi to znamená, že z hlediska návrhu se bude jednat o pasivní objekt s měrnou potřebou tepla na vytápění < 15 kWh/m2a, který bude mít vlastní zdroj i elektrické energie (např. fotovoltaika, u větších objektů třeba kogenerační (trigenerační) jednotky, atd.) Objekt samozřejmě může být napojen na standardní rozvodnou síť.

HARMONOGRAM SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA ENERGETICKOU NÁROČNOST:

Nové budovy vlastněné orgánem veřejné moci
od 1.1.2016EVP > 1500 m2
od 1.1.2017EVP > 350 m2
od 1.1.2018EVP < 350 m2
Ostatní nové budovy
od 1.1.2018EVP > 1500 m2
od 1.1.2019EVP > 350 m2
od 1.1.2020u všech nových budov

EVP – ENERGETICKY VZTAŽNÁ PLOCHA

Celková energeticky vztažná plocha je vnější půdorysná plocha všech prostorů s  upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy.

VÝJIMKY

Budovy s EVP do 50 m2; kostely, mešity, chrámy – tedy objekty pro bohoslužby; chaty a chalupy – tedy objekty pro rodinnou rekreaci; průmyslové a zemědělské budovy se spotřebou do 700 GJ; při renovaci, pokud energetický audit prokáže technickou či ekonomickou nesplnitelnost požadavků; kulturní památky a budovy v památkové rezervaci nebo památkové zóně.

Zdroj:
Sportovní hala Krystal, Arch.Design
AGC Glass, ArchDaily
The Edge, ArchDaily

Autor článku: Ing. Petr Bielesch; Copyright: Arch.Design, s.r.o.

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 911
E:

Brno

Sochorova 3262/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 911
E:

Patříme do skupiny
Společně a poctivě
Top