Sportovní hala Most

Před časem jsme se zúčastnili architektonické soutěže na návrh nové sportovní haly v Mostě. Cílem bylo vytvořit architektonicky atraktivní objekt, který v sobě snoubí provozně funkční dispoziční řešení a podpoří provázání prostoru s okolním parkem.

Když se řekne „sportovní hala“ většina lidí si vybaví objekt obdélníkového půdorysu. My jsme však hned na prohlídce místa zjistili, že tudy cesta nevede. Rozhodli jsme se pro umístění organického tvaru, který jednak využije potenciál místa a také naváže na uliční čáru, která v prostoru „za křižovatkou“ ustupuje oproti uliční čáře tvořené stávající sportovní halou. K plynulému navázání na uliční čáru také napomáhá mírné vyosení objektu, který díky tomu nevytváří bariéru v prostoru, ale stává se jeho součástí. Zároveň natočení umožní situovat hlavní vstup směrem k nároží, tedy k místu, kde se stýká většina provozních vazeb na okolí. Hala se tak „otevře“ směrem do veřejného prostoru a stane se tak jeho přirozeným prvkem.

Objekt je rozdělen na dva základní objemy. Parter je tvořen betonovým blokem, který symbolizuje stabilitu a vytváří umírněný piedestal. Na tomto solidním kameni, nebo základu, je jako socha posazena dominantní kupole – střecha halového prostoru, jejíž dynamické tvary reflektují provozní náplň objektu – sport.

Dispozičně návrh dále rozvíjí koncepční myšlenky. Hlavní vstup je situován směrem k nároží ulic U Stadionu / Bělehradská. Průchodem se návštěvník dostane do spodní části určené pro veřejnost – foyer – zajišťující přístup k šatně, hygienickému zázemí, a především k tribuně. Tribuna je rozdělena na dvě části, dvě výškové úrovně. Důležitým provozním aspektem pro nás při návrhu bylo oddělení provozu návštěvníků a sportovců. Sportovci využívají hlavní vstup do stávající sportovní haly. Přes propojovací krček se dostanou do sektoru šaten nové sportovní haly. Ze sektoru šaten je přímý vstup na sportovní plochu. Vstup se nachází naproti tribunám, aby nedocházelo ke zmiňovanému mísení provozu veřejnost/sportovci.

Vizuální pojetí sportovní haly pracuje s myšlenkou nárožní dominance – místa, které slouží jako průsečík komunikačních tras a lokálních vazeb. Navržený vzhled objektu tuto myšlenku umocňuje a sám stává bodem významu. Dynamické tvarování a barevnost upoutává a provokuje.

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 911
E:

Brno

Sochorova 3262/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 911
E:

Patříme do skupiny
Společně a poctivě
Top