Retail Park Teplice – rozvoj obchodního centra Olympia

Pro CPI Group, jsme zpracovali technickou studii k investičnímu záměru na výstavbu nového objektu retailového parku v areálu stávajícího obchodního centra Olympia v Teplicích.

V květnu tohoto roku jsme dokončili technickou studii proveditelnosti investičního záměru na výstavbu nového objektu na volných nebo částečně zastavěných plochách. Součástí analytické části studie řešené lokality bylo prověření proveditelnosti zastavovacího plánu ve variantních řešeních dle různých vstupních podmínek v podobě zachování či nezachování stávajících objektů. V jednom z výstupů urbanisticko-architektonického řešení byly i variantní architektonické návrhy Ing. arch. Michala Šírka, zpracované ve vizualizacích.

Studie bude podkladem pro zpracování následujícího stupně projektové dokumentace, a to dokumentace pro územní rozhodnutí.

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 911
E:

Brno

Sochorova 3178/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 911
E:

Patříme do skupiny
Společně a poctivě
Top