Konverze bývalé elektrárny První brněnské strojírny

Ideová studie nového využití dnes již nefunkční elektrárny v areálu bývalé První brněnské strojírny na Olomoucké ulici v Brně hledá nové využití unikátní průmyslové stavby s nádherným volným vnitřním prostorem vysoké hlavní haly.

Autoři studie Jaroslav Dokoupil a Michal Šírek, záměrně zachovávají industriální atmosféru stávající budovy a do volného prostoru vestavují subtilní stavební strukturu krystalů nabízejících kancelářské plochy v prosklených podlažích spojených lávkami, schodišti a výtahy. Krystalická struktura tvoří dva oddělené objemy s volným náměstím otevřeným do podzemí stavby, kde je umístěno zázemí. Struktura krystalů nenavazuje na obvodové stěny historické stavby a dává tak vyniknout jejím proporcím gotické katedrály.

Náměstí mezi oběma krystaly tvoří hlavní vstupní a komunikační prostor, ze kterého je možné sestoupit otevřeným prostorem do podzemí, kde jsou umístěny doplňkové plochy, hygienické zázemí, jednací a konferenční místnosti, případně technické prostory.

Autoři: Ing.arch. Jaroslav Dokoupil, Ing.arch. Michal Šírek | ARCH.DESIGN 

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 911
E:

Brno

Sochorova 3262/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 911
E:

Patříme do skupiny
Společně a poctivě
Top